BLIVER DRÆNINGSRØRET TILSTOPPET MED FODER?

Nej, blokeringer forekommer næsten aldrig. Afløbsrørene er mellem silovæggen og landbrugsplastik, så ensilagen ikke kan komme ind i rørene.